Accions

Idees reguladores

De Wikisofia

Són, en la filosofia de Kant, les mateixes idees transcendentals de la raó que, pel fet de ser sols d'ús immanent, no produeixen cap classe de coneixement objectiu. El seu sentit és servir com a «principis reguladors» amb els quals es dirigeix l'atenció de la raó –en concret, del «judici reflexiu»– cap a alguna cosa que, no sent més que una mera idea o un objectiu, i no un veritable concepte, per a trobar-se més enllà de l'experiència, és necessari a manera de fil conductor per a organitzar la síntesi i sistematització dels coneixements (veg. text). Així doncs, des del punt de vista de la raó teòrica, les idees del jo, de món i de Déu, no són veritables conceptes d'alguna cosa que posseeixi realitat objectiva, sinó punts focals cap als quals tendeix el sentit ple del conegut en l'experiència.


Termes relacionats

Plantilla:Proc