Accions

Transcendental

De Wikisofia

 (del llatí trans i scandere o de transcendere, sobrepassar, superar)

Kant10b.gif

En sentit etimològic, allò que està per sobre del món sensible; el que supera el límit del sensible. Entre els escolàstics, els transcendentals són aquells conceptes que, més enllà de les categories, s'apliquen a tot: veritat, bondat, unitat i bellesa.

L'ús més conegut del terme es deu a Kant, per a qui transcendental és tota condició de possibilitat que sigui necessària, universal i a priori, i per aquesta raó oposada a empíric. Així, anomena transcendental al coneixement en tant que s'ocupa, no dels objectes coneguts, sinó de les condicions que en el subjecte fan possible el coneixement d'objectes; és, doncs, tota condició de possibilitat del coneixement abans i més enllà de tot coneixement actual (veg. citació).