Accions

Anticipacions de la percepció

De Wikisofia

Segundo dels principis matemàtics sobre l'experiència, formulat per Kant en l'«Analítica transcendental» de la següent manera: «En tots els fenòmens, el real que sigui objecte de la sensació posseeix una magnitud intensiva, és a dir, un grau» (veg. text).

Vegeu també anticipacions.