Accions

Deducció transcendental

De Wikisofia

En la filosofia de Kant, la justificació de com els conceptes a priori poden referir-se als objectes (vegeu la citació). La justificació es basa a mostrar que, sense les categories, no seria possible pensar cap objecte de l'experiència. Les categories són necessàries perquè són una condició transcendental, és a dir, són una condició prèvia que pertany a l'estructura del conèixer humà; per tant, universal i necessària. Kant presenta aquesta justificació en la Crítica de la raó pura, cap. II de l'«Analítica transcendental», que acaba amb l'afirmació que l'ús de les categories és legítim només si aquestes s'apliquen a l'experiència; fora d'elles el seu ús és il·legítim i dóna origen a la il·lusió transcendental.

Veg. Quid iuris, quid facti.