Accions

Jo transcendental

De Wikisofia

En Kant, la condició fonamental de tot coneixement, la primera i més radical condició de possibilitat de l'experiència, suposat de tot conèixer; només des de la unitat de consciència d'un subjecte és possible arribar a conèixer objectes. Ho denomina també «subjecte transcendental», «apercepció pura» o «unitat sintètica de la consciència», ho descriu com un «jo penso», i és la consciència que acompanya a tota «representació», és a dir, a tot coneixement. No ha de confondre's aquest jo transcendental, que té caràcter lògic, i que és el subjecte de l'apercepció, amb el jo psicològic o empíric, subjecte de tota percepció (veg. text).

L'idealisme alemany de Fichte i Schelling converteix el jo transcendental de Kant, revestit del caràcter espontani i lliure de la raó pràctica, en el jo absolut. En la fenomenologia de Husserl és la «consciència transcendental», resultat de la reducció fenomenològica (veg. text).