Accions

Falsabilitat

De Wikisofia


Criteri de demarcació, amb què, segons Karl R. Popper, és possible distingir les teories, hipòtesis i enunciats científics o empírics dels quals no ho són. Segons aquest criteri, una teoria o una hipòtesi són científiques si poden ser falsadas o refutades pels fets. Un enunciat en general resulta refutat per l'experiència si entra en contradicció amb els fets.

Karl Popper

Per a examinar si una teoria o una hipòtesi són refutables, és necessari referir a les mateixes un enunciat bàsic observable, l'afirmació de la qual sigui lògicament la negació d'un enunciat universal (la teoria o la hipòtesi) (veg. text). Enfront de la verificabilitat que el Cercle de Viena, o el neopositivisme en general proposa, Popper sosté, basat en l'asimetria entre verificació i refutació (això és, en la propietat que els enunciats universals no poden ser verificats, però sí refutats) que l'única cosa que positivament pot interessar a la ciència és l'intent constant de sotmetre a prova les seves conjectures per a eliminar totes aquelles que siguin falses.

La falsabilitat és només criteri del caràcter científic o empíric dels enunciats, no del sentit dels enunciats; la metafísica no és ni científica ni empírica, i per tant no falsable, però, a diferència del que sosté el neopositivisme, sí que té sentit.

A aquesta propietat l'anomena també refutabilitat.