Accions

Enunciat de base

De Wikisofia

Expressió de Karl. R. Popper, amb la qual distingeix la seva posició teòrica de la del Cercle de Viena. És com una unitat d'experiència describible en un enunciat observacional, en la veritat del qual els científics poden estar d'acord. A diferència dels enunciats protocol·laris, l'enunciat bàsic pot servir com premissa per a una refutació (veg. citació).