Accions

Refutabilitat

De Wikisofia


Més pròpiament anomenada falsabilitat, és la condició i característica que el falsacionisme de Karl R. Popper exigeix d'una teoria, hipòtesi o enunciat perquè puguin ser considerats científics. Significa que, en principi, un enunciat, una hipòtesi o una teoria han de poder ser incompatibles amb els resultats de l'observació (veg. citació). La refutabilitat o la falsabilitat són, a més, el criteri de demarcació o distinció entre el que és coneixement científic i el que no ho és. La irrefutabilitat, segons Popper, no és una virtut de les hipóesis, sinó un vici.