Accions

Verificabilitat

De Wikisofia

(del llatí verifiqués, presentar com a veritable)

Condició fonamental que s'exigeix a una hipòtesi perquè pugui ser considerada científica (vegeu el text). Verificable és aquella propietat d'una hipòtesi que permet contrastar-la amb els fets. A dir de Carl G. Hempel, «és fer precisa la vaga noció de recolzar–o, més aviat, de poder recolzar– en l'experiència». S'han determinat diversos procediments o criteris de verificabilitat. El Cercle de Viena va defensar inicialment l'anomenat criteri empirista del significat, en un sentit molt restrictiu, que després va suavitzar (veg. text 1, i text 2). Enfront de la verificabilitat, Popper va defensar la refutabilitat dels enunciats empírics (vegeu el text).

Vegeu criteri de verificabilitat.