Accions

Fórmula

De Wikisofia


Seqüència de signes i símbols lògics construïda d'acord amb les regles sintàctiques d'un llenguatge formal («fórmula ben formada»). La millor definició de fórmula és la recursiva (veg. exemple). Es divideixen en fórmules atòmiques o simples, i moleculars o compostes; en obertes i tancades, També en fórmules vàlides, consistents i universalment vàlides, i unes respecte d'unes altres poden ser, o no, equivalents.