Accions

Fórmula atòmica

De Wikisofia

 En lògica d'enunciats, expressió que consta d'una sola lletra d'enunciat. Una lletra d'enunciat substitueix –i correspon– a un enunciat simple.

veg. exemple ↓

«p» és la fórmula simple que correspon, per exemple a «El sol surt cada dia», mentre que «¬p» seria una fórmula molecular, per addició d'una connectiva monádica, que representa una funció lògica: la negació.

veg. exemple


En lògica de predicats, tot predicat seguit dels seus arguments corresponents.
veg. exemple ↓

Pa, «x és bo», «x és major que i», són fórmules atòmiques que corresponen, per exemple, a enunciats com ara «Anna participa», «el món és bo», «el 3 és més gran que el 2», respectivament.

(veg. exemple).