Accions

Fórmula oberta

De Wikisofia

 Aquella en què apareix alguna variable lliure, a saber, que no cau dins de l'abast d'un quantificador. Així, en [math]\displaystyle{ \forall x(Qxy\rightarrow Rxy) }[/math] la variable y és lliure; no es dóna entre l'abast del quantificador. A una fórmula oberta se l'anomena també funció proposicional.