Accions

Fórmula tancada

De Wikisofia

En els sistemes formals, aquella en la qual totes les seves variables apareixen lligades

veg. exemple ↓

[math]\exists{x}(Fx \rightarrow{}Gx)[/math] és una fórmula tancada i un enunciat.

[math] \forall{x} \exists{x}(Pxy)[/math] és una fórmula tancada i un enunciat

[math]Qx, Pxy[/math] són fórmules obertes.

[math] \forall{x} (Py\rightarrow{Qx})[/math] és una fórmula oberta: la segona x cau fora de l'abast del quantificador; no és idèntica a la qual li segueix immediatament.

Una variable, x, apareix lligada si:

1) segueix al quantificador universal [math] \forall{x}[/math] o al quantificador existencial <math>\exists{x}<math>

2) o cau dins de l'abast d'un quantificador, sent idèntica a la qual li segueix immediatament.