Accions

Fórmula consistent

De Wikisofia

Una fórmula és consistent si i només si té almenys una interpretació (en un domini no buit) que la fa veritable, o és veritable almenys per una assignació de valors de veritat.

Tota tautologia és, per tant, una fórmula consistent, però no al revés.

Exemple ↓
[math]\displaystyle{ [(p \wedge q) \vee (¬p\wedge q)] }[/math]
és una fórmula consistent
E5010-2.png

Recurs:Exemple lògic de fórmula consistent