Accions

Veritat com a consens

De Wikisofia


Variant de la teoria pragmàtica de la veritat, atribuïble a Jürgen Habermas, segons el qual «veritat» no és un predicat o propietat d'una proposició o enunciat, sinó una exigència ideal d'aquest, per la qual es reclama dels altres l'assentiment, o el consens intersubjectiu, una vegada presentades les justificacions amb què se sosté i s'afirma un enunciat. El rerefons d'aquesta teoria suposa que els enunciats que es pretenen veritables, com actes lingüístics que són, es profereixen en una situació ideal de diàleg, en la qual ha de ser possible un discurs lliure i racional.


Vegeu termes relacionats.

Plantilla:Proc