Accions

Racional

De Wikisofia

(del llatí ràtio, càlcul i, en sentit derivat, raó, explicació, justificació, argumentació, teoria)

Que posseeix raó o, millor, que ajusta les seves creences, les seves decisions i la seva conducta al que es considera que està d'acord amb les normes teòriques i pràctiques de la raó. Es parla, així, de racionalitat teòrica i pràctica. Sinònims de racional són, per exemple, «lògic», «coherent», «fonamentat en raons»; «raonable» és terme que s'aplica millor a la manera com algú és racional: la racionalitat és l'estratègia; la racionabilitat, la tàctica.