Accions

Veritat conceptual

De Wikisofia

Enunciat veritable pel mer significat dels seus termes. Un enunciat que contingui, per exemple, una definició (enunciat implícitament analític) és una veritat conceptual; per exemple, «un triangle és un polígon de tres costats», o «l'aigua bull als 100 graus». Però hi ha enunciats (explícitament) analítics que a més poden ser veritats lògiques, veritats formals o tautologies:

«Una rosa és una rosa»

«o plou o no plou», «ser o no ser»

«cap A que sigui no B és B»


Vegeu termes relacionats.

Plantilla:Proc