Accions

Veritat sintètica

De Wikisofia

Tot enunciat no analític. Són els enunciats o proposicions que constitueixen una veritat de fet o un enunciat contingentment vertader (És una veritat de fet que «El sol surt cada dia» o que «Els imants atreuen el ferro»).