Accions

Autor

Alfred Tarski

De Wikisofia

Tarski.jpg

Avís: El títol a mostrar «Alfred Tarski» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Tarski, Alfred».

Lògic, matemàtic i filòsof polonès, nascut a Varsòvia. Va ser professor en aquesta ciutat i després va emigrar als EUA, on va ser professor de matemàtiques, primer a Harvard i posteriorment a Califòrnia (Berkeley), on va morir. Una de les seves principals aportacions a la lingüística i a la lògica ha estat la seva teoria semàntica de la veritat, investigació que va començar en els anys trenta i va culminar amb la publicació, en 1933, del seu treball sobre El concepte de veritat en els llenguatges de les ciències deductives , en la qual exposa una teoria de la veritat, en paraules seves, «materialment adequada i formalment correcta». (Veg. les dades bibliogàfiques següents).→

Vegeu referències bibliogràfiques. →

Teoria que exposa en Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen (1935),trad. alemanya d'una obra en polonès, El concepte de veritat en els llenguatges de les ciències deductives (1933), i en The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics, en «Philosophy and Phenomenological Research», 4 (1944) 341-376; trad. cast.: La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica científica, en Antología Semántica, recopilada per M. Bunge, Nueva Visión, Buenos Aires 1960; y Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires 1965, i Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires 1972 (resum de treballs anteriors).

A aquesta concepció, situada en la línia del concepte clàssic i aristotèlic de la veritat com a correspondència entre el pensament i els fets, Tarski la denomina «concepció semàntica de la veritat». Segons aquesta teoria la veritat és una propietat semàntica dels enunciats o proposicions, perquè és definible en termes de conceptes semàntics, que, portat del seu fisicalisme, redueix a conceptes lògic-matemàtics. Juntament amb Abraham Robinson (1918-1974), va elaborar la teoria matemàtica de models. Alguns aspectes de la seva teoria semàntica es deuen a la influència del seu mestre Leśniewski. La seva obra filosòfica de major importància és Logic, Semantics, and Metamathematics [Lògica, semàntica i metamatemàtica] (1956).