Accions

Veritat, teoria de la redundància de la

De Wikisofia


Afirmació, més que teoria, amb la qual es defensa el punt de vista que «veritat» o «veritable» no afegeix res a la simple asseveració d'un enunciat, raó per la qual tota teoria sobre la veritat, i el mateix fet de sostenir que un enunciat és veritable, és redundant. Qui digui «és veritat que ara fa bon temps» no diu res més que «ara fa bon temps». Es percep, si per ventura, en la primera afirmació una certa èmfasi, que és la propietat atribuïble, en el millor dels casos, a l'afirmació que alguna cosa és veritat. Així, per exemple, per a F.P. Ramsey, dir que «és veritat que “la neu és blanca”» és sinònim de dir, amb èmfasi, simplement que «la neu és blanca».


Vegeu termes relacionats.

Plantilla:Proc