Accions

Veritat, teoria semàntica de la

De Wikisofia

(S'ha redirigit des de: Tarski, teoria de la veritat de)


Teoria de la veritat desenvolupada per Tarski,que precisa la definició de veritat en un sentit tradicional, el de veritat com a correspondència, i les condicions formals que ha de complir un llenguatge per a contenir tal definició. (Teoria que exposa en Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen (1935), traducció alemanya d'una obra en polac, El concepte de veritat en els llenguatges de les ciències deductives (1933), i en The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics, en «Philosophy and Phenomenological Research», 4 (1944) 341-376; trad. cast.: La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica científica, en Antología Semántica, recopilada per M. Bunge, Nueva Visión, Buenos Aires 1960; i Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires 1965, i Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires 1972 -resum de treballs anteriors-).


Defineix, doncs, «veritat» respecte d'un llenguatge. Segons aquesta teoria, que manté els principis de la tradició clàssica occidental, iniciada per Aristòtil, «veritable» és una propietat (metalingüística) de tota proposició que descrigui (en un llenguatge objecte) un fet tal com aquest és al món real. Es diu «semàntica» perquè «veritat» o «veritable» són termes semàntics, que el seu significat només pot explicar-se mitjançant un metallenguatge; un metallenguatge pot relacionar expressions lingüístiques amb fets, mentre que un llenguatge objecte només pot parlar de les seves pròpies expressions lingüístiques o dels fets, però no relacionar unes amb uns altres, sota pena de caure en antinòmies i paradoxes. Estableix (per l'anomenada «convenció T» o «equivalència T» [Truth =veritat]) que una teoria de la veritat per a un llenguatge L ha de poder formular el següent teorema: «X és una proposició veritable en L si i només si p; on p sigui reemplaçada per qualsevol oració del llenguatge a què es refereix la paraula "veritable" i X sigui reemplaçada per un "nom" d'aquesta oració». Així, en el clàssic exemple de Tarski «"La neu és blanca" és veritable en català si i només si la neu és blanca», s'enuncien totes les condicions que ens permeten dir que l'enunciat «La neu és blanca» és veritable:

1) Hi ha llenguatge objecte ("La neu és blanca"); del qual es diu 2) en metallenguatge si és o no veritable i en quines condicions: «és veritable en català si i només si la neu és blanca».

Si anomenem "X" a "La neu és blanca" (llenguatge objecte, que també podria ser, per exemple, en alemany, "Der Schnee ist weiss") i "p" a la seva traducció al metallenguatge («la neu és blanca») i afegint la connectiva «si i només si», també del metallenguatge, podem escriure de forma generalitzada: «X és veritable si i només p»; o bé, «X correspon als fets si i només si p»; expressions que descriuen formalment les condicions necessàries i suficients perquè P sigui veritable.

En l'exemple, «X» és una expressió «esmentada», mentre que «p» és una expressió «usada» (veg. text).

El comentari de Karl R. Popper (veg. text) a aquesta teoria posa en relleu que «veritat», per Tarski, com per al mateix Popper, és una propietat de l'enunciat, no d'un fet psicològic, com un judici o una creença i té, per aquesta raó, un valor objectiu, no subjectiu.


Vegeu termes relacionats.

Plantilla:Proc