Accions

Llenguatge

De Wikisofia

La torre de Babel

Facultat, segons alguns innata, pròpia de l'ésser humà, instrument del pensament i l'activitat, i el més important mitjà de comunicació. És un instrument summament elaborat i complex, organitzat en diversos nivells i creatiu, amb el qual l'home pot expressar verbalment un nombre no limitat d'idees, sensacions, situacions, etc., i que permet al·ludir a les coses i situacions en la seva absència (veg. citació). Amb ell redueix i ordena l'home les percepcions de l'entorn i està vinculat al pensament (veg. citació) fins a tal punt que la total falta de llenguatge, o d'un sistema de signes equivalent, fa que no apareguin en l'ésser humà indicis d'intel·ligència.


Vegeu filosofia del llenguatge, classes de llenguatge, jocs de llenguatge, funcions del llenguatge.