Accions

Intel·ligible

De Wikisofia

(del llatí intelligibilis, que pot comprendre's)

S'aplica a tot allò que el seu significat pot ser comprès conceptualment per l'home, per oposició al que només pot ser experimentat o conegut pels sentits (veg. citació). El terme cobra un significat específic en contextos platònics, on s'aplica pròpiament al món de les idees, o món intel·ligible d'aquells «éssers que veritablement són», per oposició al món simplement visible, però no pròpiament intel·ligible, de les coses sotmeses a l'esdevenir, que són només aparences i còpies, però no realitat (veg. text). En Kant, s'aplica al que no és fenomen, als noümens o coses en si, al que només pot pensar-se.