Accions

Significat

De Wikisofia

Per oposició a significant, és el concepte o contingut del signe lingüístic, tal com el defineix F. de Saussure. El contingut d'una paraula (el seu valor) és el resultat de la seva posició en el sistema, «està determinat pel concurs del que existeix fora d'ella» [1]. En la Glosemàtica de L. Hjelmslev el «significat» és substituït pel «contingut» i es distingeix entre substància i forma del pla del contingut. L'oposició entre substància i forma equival a l'oposició entre el pensament i la manera com s'organitza en el procés de la comunicació lingüística.

____________________________________

  1. F. de Saussure, Curso de lingüística general, Losada, Buenos Aires 1973, 12ª ed., p 196.