Accions

Recurs

Cita Kant 34

De Wikisofia

Dono el nom de intel·ligible a allò que no és fenomen en un objecte dels sentits.

I. Kant, Crítica de la razón pura, Dialéctica trasc., libro II, sec. segunda, B 566 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 467).

Original en castellà

Doy el nombre de inteligible a aquello que no es fenómeno en un objeto de los sentidos.