Accions

Recurs

Plató: el món intel·ligible 2

De Wikisofia

-Doncs bé- vaig dir, aquesta imatge cal aplicar-la tota ella, oh, amic Glaucó!, al que s'ha dit abans; cal comparar la regió revelada per mitjà de la vista amb l'habitatge-presó, i la llum del foc que hi ha en ella, amb el poder del sol. Quant a la pujada al món de dalt i a la contemplació de les coses d'aquest, si la compares amb l'ascensió de l'ànima fins a la regió intel·ligible no erraràs respecte al meu albirament, que és el que tu desitges conèixer, i que només la divinitat sap si per ventura té raó. En fi, heus aquí el que a mi em sembla: al món intel·ligible l'últim que es percep, i amb treball, és la idea del bé, però, una vegada percebuda, cal col·legir que ella és la causa de tot el recte i el bell que hi ha en totes les coses; que, mentre al món visible ha engendrat la llum i al sobirà d'aquesta, en l'intel·ligible és ella la sobirana i productora de veritat i coneixement, i que per força ha de veure-la qui vulgui procedir sàviament en la seva vida privada o pública.

República 517 b-c'(Centro de Estudios Constitucionales,'Madrid'1981,'p.'6).

Original en castellà

-Pues bien- dije, esta imagen hay que aplicarla toda ella, ¡oh, amigo Glaucón!, a lo que se ha dicho antes; hay que comparar la región revelada por medio de la vista con la vivienda-prisión, y la luz del fuego que hay en ella, con el poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de éste, si la comparas con la ascensión del alma hasta la región inteligible no errarás con respecto a mi vislumbre, que es lo que tú deseas conocer, y que sólo la divinidad sabe si por acaso está en lo cierto. En fin, he aquí lo que a mí me parece: en el mundo inteligible lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea del bien, pero, una vez percibida, hay que colegir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas; que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y al soberano de ésta, en el inteligible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza que verla quien quiera proceder sabiamente en su vida privada o pública.