Accions

Filosofia transcendental

De Wikisofia

La filosofia de Kant en la mesura que constitueix un examen crític, no dels objectes de coneixement, sinó de les capacitats de conèixer a priori del subjecte, o de la seva manera de conèixer. És coextensiva a tota la Crítica de la raó pura, que el seu objectiu fonamental és respondre a la pregunta de «Com són possibles els judicis sintètics a priori?» (veg. text). Per aquesta raó, Kant l'anomena també «sistema de tots els principis de la raó pura», o sistematització i explicació de tots els elements a priori que fan possible el coneixement humà, tant tocant a la sensibilitat com a l'enteniment (veg. text).

Termes relacionats

Plantilla:Proc