Accions

Psicologia empírica

De Wikisofia

O psicologia experimental. Denominació que s'aplica a la psicologia que recorre a l'experimentació i a l'observació com a mètodes propis i adequats i al resultat de les investigacions psicològiques fetes amb tals mètodes. No pot distingir-se d'una suposada psicologia teòrica, potser més interessada en la formulació de lleis sobre diversos fets psíquics, més basades en teories generals que en la investigació de fets, perquè tota disciplina psicològica ha de ser empírica si vol ser ciència; es distingeix, en canvi, d'una psicologia filosòfica, també anomenada racional, part tradicional de la filosofia. D'aquesta índole són, per exemple, la psicologia d'Aristòtil, o la psicologia comprensiva de Dilthey. F. Dorsch (vegeu referència), basant-se en la classificació feta per la American Psychologicla Association (APA), distingeix les següents branques de psicologia empírica:

C3047.png


termes relacionats

Plantilla:Proc

.