Accions

Psicometria

De Wikisofia

Part de la psicologia que s'ocupa del mesurament dels fenòmens psíquics. Recorre a sistemes de mesura, escales i tests, i diversos instruments de mesurament. El primer a introduir aquest tipus d'instruments en psicologia va ser el metge i psicòleg anglès Francis Galton (1822-1911), que crea el primer laboratori de proves psicològiques en 1882. De forma paral·lela, J. McKeen Cattell, en Pennsylvania, construeix tests, o proves, i és el primer a utilitzar l'expressió mental test. En 1905, Binet i Simon presenten conjuntament la primera escala mètrica per la intel·ligència; els americans Terman i Merrill la van revisar en 1917 i 1937. En 1904 Spearman aplica a la intel·ligència mètodes estadístics d'investigació i crea la teoria bifactorial de la intel·ligència, dividida en un factor general (g) i en factors específics (s), que cap als anys trenta desemboca en les teories de l'anàlisi factorial, de L.L. Thurstone i uns altres. En la dècada de 1940 a 1950 apareixen les bateries GCT (General Classification Test), que serveixen com a mitjans de selecció dels soldats de l'exèrcit i de la marina dels EUA Són considerats els mitjans clàssics de diagnòstic psicològic. J.P. Guilford presenta, en 1959, un model de l'estructura de la intel·ligència en forma de paral·lelepípede [1] (veg. citació), que els seus tres eixos o dimensions determinen 120 caselles o factors d'intel·ligència.

termes relacionats

Plantilla:Proc

. __________________________________________________

  1. Intelig1.gif


    Esquema de l'estructura de l'intel·lecte, segons Guilford i Hoopfner; cf. M. Popp, Els conceptes fonamentals de la psicologia , Herder, Barcelona 1980, pàg. 130.