Accions

Recurs

Cita Dorsch

De Wikisofia

F. Dorsch, Diccionari de Psicologia, Herder, Barcelona 1985, p. 607.