Accions

Psicologia genètica

De Wikisofia

La psicologia de Piaget, que concep el desenvolupament de la psicologia de l'individu com una successió d'estadis, o fases de desenvolupament, que se succeeixen a manera d'un equilibri progressiu, tant en el mental com en l'afectiu, fins a aconseguir l'estabilitat i la coherència de la vida adulta (veg. citació).

termes relacionats

Plantilla:Proc

.

Vegeu epistemologia genètica.