Accions

Moral

De Wikisofia

(del llatí moralis, relatiu als costums, mores)

El conjunt de normes, usos i lleis que l'home percep com a obligatòries en consciència. El seu estudi és objecte de l'ètica. El llenguatge moral recorre a la funció del llenguatge coneguda com a «apel·lativa», prescriptiva o imperativa, i així es diu que el discurs moral o el llenguatge moral és un discurs prescriptiu. Les principals manifestacions d'aquest tipus de discurs són els imperatius, les normes i les valoracions, o judicis de valor. L'estudi de les característiques del discurs moral és una qüestió de metaètica, entesa com a metallenguatge que tracta dels requisits que ha de complir un llenguatge moral.


Vegeu:

ètica,
enunciat deòntic,
moralitat i eticitat i
judici moral.