Accions

Llenguatge moral

De Wikisofia

El que s'utilitza en enunciats de caràcter moral o en els judicis morals. Se l'anomena també «discurs moral», i correspon a la funció imperativa o prescriptiva del llenguatge. Les característiques d'aquest discurs les estudia la metaètica, que és el metallenguatge l'objecte del qual és el llenguatge moral. Segons el prescriptivisme les principals expressions del llenguatge moral són els imperatius, les normes i les valoracions.

Vegeu funcions del llenguatge.