Accions

Imperatiu

De Wikisofia

(del llatí imperativum, obligatori)

En general, expressió lingüística en llenguatge prescriptiu, o imperatiu. En ètica, judici de valor que expressa una obligació. En Kant, principi amb què la raó sotmet a la voluntat, o, en la seva terminologia, manera com la raó fa bona a la voluntat (veg. citació i veg. text). Kant distingeix entre axiomes subjectius i axiomes objectius; els uns i els altres poden determinar a obrar a l'home, però només els segons són dignes d'una voluntat racional lliure, o poden ser les lleis pràctiques capaces de determinar a obrar a qualsevol voluntat racional. A aquests els anomena imperatius categòrics (veg. text).

Per a R. Hare, defensor del prescriptivisme, un judici moral és un imperatiu perquè és sempre una expressió en llenguatge prescriptiu. Tot imperatiu pot considerar-se com la conclusió d'un raonament moral, o d'un sil·logisme pràctic, que les seves premisses són un principi moral i un fet. Així, l'expressió prescriptiva, o imperatiu, «Has de complir la promesa que em vas fer», que conté implícitament les idees que «em vas fer una promesa» (part frástica) i «t'estic expressant el meu desig que la compleixis» (part néustica), és la conclusió d'un raonament l'estructura del qual pot ser:

1967.png

On s'apel·la a un conjunt de criteris o principis tàcits que se suposa que els parlants admeten i on descansa, per exemple, el principi moral «qui fa una promesa està obligat a complir-la»; això és, enunciats, ara descriptius, com ara: «les persones que compleixen amb les seves promeses són de fiar», «a nosaltres ens agrada aquest tipus de persones», «només si hi ha honradesa és possible la convivència», etc., criteris o principis que se suposen compartits per una mateixa comunitat.