Accions

Judici de valor

De Wikisofia

Enunciat que no descriu fets, sinó actituds d'un subjecte davant persones, coses o situacions, i que expressa la preferència o la importància –el valor– que algú atribueix a determinades propietats de les coses.