Accions

Mores

De Wikisofia

Terme de la sociologia anglosaxona, que s'aplica a les idees i creences de la societat sobre el o el dolent, el just o l'incorrecte, de manera que certes accions es contemplen, d'acord amb aquests criteris socialment adquirits, com obligacions i unes altres com a prohibicions. A diferència dels usos socials (folkways), simples maneres habituals de procedir o actuar, els mores poden considerar usos que obliguen.