Accions

Ciències de la naturalesa

De Wikisofia

O ciències naturals. Aquelles d'entre les ciències empíriques, l'objecte de les quals d'estudi és el món material, recorren al mètode experimental, a l'experiment, a l'observació i a la quantificació. Encara que la ciència moderna té el seu origen en el s. XVII, amb la revolució científica, la plena consciència d'un mètode científic independent i diferent de qualsevol altre tipus de coneixement, aplicat al coneixement de la naturalesa, data del s. XIX, a partir sobretot de l'obra de John Stuart Mill, Sistema de lògica (1843), i dels seus directes precedents, Herschel i Whewell.

Exemples de ciències de la naturalesa són la física, la química, la biologia, la botànica, la zoologia (potser) la psicologia individual, etc.

Vegeu: classificació de les ciències, idiogràfic, nomotètic.