Accions

Observació

De Wikisofia

Procediment que forma part del mètode experimental de les ciències empíriques i que suposa en el científic, o en l'observador en general, una actitud d'atenta consideració d'aquells fenòmens que resulten interessants de cara a la confirmació o desconfirmació d'una hipòtesi, llei o teoria científica. Una observació científica ha de ser acurada, completa i precisa. La diferència entre observació i experimentació consisteix sobretot que, en la primera, l'observador no modifica el fenomen observat, que es manté tal qual és en la naturalesa, mentre que en la segona l'experimentador busca produir un fenomen en condicions ideals (vegeu el text).