Accions

Recurs

Classificació de les ciències

De Wikisofia

El positivisme lògic va divulgar la classificació en ciències formals i ciències fàctiques, factuals o empíriques (veg. citació). Si una ciència té com a objecte propi enunciats analítics és formal; si té, a més d'aquests, també com a objecte propi enunciats sintètics, és empírica.


Classificaciencies.PNG