Accions

Nomotètic

De Wikisofia

(del grec νομοθετικός, proposat en forma de llei)

Mètode d'investigació que, segons els autors de l'escola de Baden, Windelband i Rickert és el propi i adequat de les ciències naturals, per oposició al mètode idiogràfic, propi de les quals Dilthey va anomenar ciències de l'esperit. Mentre que el mètode idiogràfic busca la valoració dels fenòmens humans que tracten la sociologia, la història i les ciències de la cultura en general, el nomotètic busca la determinació de la relació causal entre fets.