Accions

Bayesianisme

De Wikisofia

 Sol entendre's com a sinònim d'inductivisme, però tots dos termes han de distingir-se. L'inductivisme és una teoria sobre el mètode fonamental que ha d'utilitzar la ciència, que sosté que han de fer-se moltes i acurades observacions per a després poder realitzar prediccions o generalitzacions per inferència inductiva; mentre que el bayesianisme és una teoria del coneixement que sosté que el teorema de Bayes és un mitjà adequat per a calcular i intervenir la probabilitat de les hipòtesis que es confirmen mitjançant la inducció. Bayesiano és, doncs, l'inductivista que fonamenta una predicció o generalització basada en l'observació de fets mitjançant el càlcul de probabilitats. Es dóna també aquest nom a la decisió racional de maximitzar la utilitat esperada o el valor estimat.

No confondre amb Bayanisme