Accions

Teorema de Bayes

De Wikisofia

Teorema de la teoria de la probabilitat, formulat inicialment per Th. Bayes, que s'aplica en filosofia de la ciència per a descriure la probabilitat d'una teoria després que els resultats de les proves a què l'hem sotmès l'hagin confirmat (veg. text). El teorema, que determina la probabilitat inicial ateses les freqüències observades, apunta a afirmar que la probabilitat d'aquesta teoria augmenta, alhora, amb el rigor de les proves favorables i la seva probabilitat inicial (veg. text)

Veg. Bayesianisme