Accions

Bayanisme

De Wikisofia


En la religió cristiana, especialment catòlica, es parla de l'anomenat «error» de Michael Baius, (o també Michel de Bay; 1513-1589), natural de Melin, Bèlgica, que va ser professor en Lovaina. Sostenia que l'home caigut (concebut en pecat original) està naturalment corromput i necessita la gràcia o ajuda de Déu per a obrar el . Recorria a textos d'Agustí d'Hipona per a fonamentar la seva tesi i va ser un precursor del jansenisme. Els papes Pius V (1569) i Gregori XIII (1579) van condemnar les seves idees.

No confondre amb Bayesianisme.