Accions

Argument vàlid

De Wikisofia

Aquell que la seva forma és tal que no admet premisses veritables i conclusió falsa. Com la validesa d'un argument és propietat de la seva forma, un argument vàlid no deixa de ser-ho pel fet de tenir premisses falses i conclusió veritable, o premisses falses i conclusió falsa

veg. exemple ↓
Alguns estudiants estimen la música clàssica
Els que estimen la música clàssica són persones sensibles
___________________________________________
Alguns estudiants són persones sensibles


Aquest raonament sil·logístic té una forma vàlida:

Alguns S són M
Tots els M són P
_______________
Alguns S són P


però si es parteix de premisses falses, la conclusió pot ser falsa:

Exemple:

Alguns homes volen
Tot el que vola és ocell
_______________________
Alguns homes són ocells


Recurs:Raonament vàlid amb conclusió falsa

Un argument és vàlid si i només si tota interpretació o assignació de valors que fa veritable al conjunt de premisses fa també veritable a la conclusió.

Vegeu argument correcte, argument invàlid, conseqüència lògica, independència lògica.