Accions

Conclusió

De Wikisofia

En els raonaments i arguments, l'enunciat que s'infereix a partir de les premisses. La inferència que es parla pot ser tant deductiva com inductiva. En els raonaments informals o semiinformales se sol usar una ratlla horitzontal per a indicar que l'enunciat que segueix és la conclusió

veg. exemple 1 ↓
Si dorm, Anna somia
Anna dorm
_______________
Anna somia
veg. exemple 2 ↓
Si Déu no existís tot estaria permès
Però no és veritat que tot estigui permès
___________________________________________
Per tant, Déu existeix (Dostoyevsky)


l'esquema lògic del qual és

[math]\displaystyle{ ¬p \rightarrow{q} }[/math]

[math]\displaystyle{ ¬q }[/math]

__________________________________

[math]\displaystyle{ p }[/math]

E5021-1.gif


i en els raonaments del llenguatge ordinari, la presència de la conclusió s'assenyala mitjançant expressions com ara per tant, en conseqüència, per tant, per aquest motiu..., i equivalents.