Accions

Argument correcte

De Wikisofia

Raonament vàlid amb premisses vertaderes. Dit d'una altra manera, raonament formalment vàlid (forma vàlida) i materialment vàlid (premisses vertaderes). Si un raonament deductiu és vàlid i, a més, les seves premisses són vertaderes, la veritat de les premisses es transmet a la conclusió. D'un argument o raonament correcte (en anglès, sound) es diu també que constitueix una «bona argumentació»

veg. exemple ↓
Alguns estudiants estimen la música clàssica
Els que estimen la música clàssica són persones sensibles
____________________________________________
Alguns estudiants són persones sensibles


Aquest raonament sil·logístic no solament té una forma vàlida, que és

Alguns S són M
Tots els M són P
_______________
Alguns S són P


sinó que, a més, les seves premisses poden considerar-se veritables.

En el següent raonament,

Alguns homes volen
Tot el que vola és ocell
________________________
Alguns homes són ocells


que té la mateixa forma lògica que l'anterior, la conclusió és falsa perquè almenys una de les seves premisses és falsa.