Accions

Argument invàlid

De Wikisofia


Aquell que, per la seva forma, admet premisses veritables i conclusió falsa; això és, admet un contraexemple

veg. exemple ↓

La següent forma lògica és invàlida :

Tots els M són P
Alguns S no són M
__________________
Alguns S no són P


Exemple:
Tots els músics són persones sensibles
Alguns savis no són músics
________________________________________
Alguns savis no són persones sensibles

Perquè, encara que en aquest cas tant les premisses com la conclusió són veritables, admet contraexemples:

Contraexemple:

Totes les paraules esdrúixoles s'accentuen
«Anís» i «patatús» no són paraules esdrúixoles
________________________________
«Anís» i «patatús» no s'accentuen

On les premisses són veritables i la conclusió falsa.

Recurs:Raonament_invàlid_i_contraexemple

Un argument és invàlid quan la interpretació que fa veritable al conjunt de premisses fa falsa a la conclusió.

veg. exemple ↓

Sean els enunciats

[math]\displaystyle{ (P\rightarrow{Q}), (Q\rightarrow{R}), ¬R, \models P? }[/math]

la taula de veritat prova que l'enunciat P és independent de la resta d'enunciats:

RTENOTITLE

Recurs:Exemple_d'argument_independent