Accions

Independència

De Wikisofia

Propietat formal dels sistemes axiomàtics per la qual un axioma no pot ser deduït de cap dels altres, o cap d'ells és una conseqüència lògica dels altres. El sistema els axiomes del qual són independents no és redundant.