Accions

Recurs

Cita Piaget: epistemologia genètica 2

De Wikisofia

Es denomina psicologia genètica l'estudi del desenvolupament de les funcions mentals en la mesura que aquest desenvolupament pot aportar una explicació, o almenys una informació complementària, sobre els mecanismes d'aquelles en el seu estat acabat. En altres paraules, la psicologia genètica consisteix a utilitzar la psicologia infantil per a trobar la solució dels problemes psicològics generals.

J. Piaget, Problemas de psicología genética, Ariel, Barcelona 1980, p. 165.

Original en castellà

Se denomina psicología genética el estudio del desarrollo de las funciones mentales en tanto que dicho desarrollo puede aportar una explicación, o al menos una información complementaria, sobre los mecanismos de aquéllas en su estado acabado. En otras palabras, la psicología genética consiste en utilizar la psicología infantil para encontrar la solución de los problemas psicológicos generales.