Accions

Proposició categòrica

De Wikisofia

O enunciat categòric. Proposició o enunciat de la lògica clàssica que determina la relació que existeix entre un subjecte (S) i un predicat (P), mitjançant el verb ser, o un equivalent, anomenat còpula. Tot enunciat o proposició categòrica afirma o nega alguna cosa (el predicat) sobre els membres de la classe subjecte. En la seva forma estàndard, adquireixen quatre tipus, denominats, segons una tradició mnemotècnica medieval, A, E, I i O. Es diuen categòriques, perquè per mitjà d'elles simplement s'afirma o nega alguna cosa del subjecte.